De adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 besloot RASA geen meerjarige subsidie toe te kennen. Mijn werkzaamheden als directeur a.i. bestonden uit de zorgvuldige afbouw van de stichting, en het vinden van relevante partijen en de overdracht van de verschillende archieven, zodat dit materiaal openbaar toegankelijk blijft.