Adviseren en begeleiden Culturele instellingen

 • Heeft u een meerjarenplan nodig voor de komende Cultuurplanperiode en heeft u vragen hoe te starten?
 • Heeft uw instelling behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van het Cultuurplan 2021-2024?
 • Wilt u tegemoet komen aan de opmerkingen en adviezen van de commissie op voorgaande subsidie-aanvragen?
 • Zoekt u een adviseur in deze fase voorafgaand aan het indienen van de volgende subsidie-aanvraag die ondersteunt, scherp houdt, mee denkt en een relevant traject uitzet?
 • Wilt u dat de organisatie ondernemender wordt en minder afhankelijk van subsidies?
 • Heeft u te maken met het lastige proces van innoveren of bijsturen van de organisatie?
 • Wilt u meer met marketing doen?
 • Zoekt u aansluiting bij het bedrijfsleven, maar heeft u nog geen idee hoe?
 • Wilt u een slag maken in de professionalisering van uw instelling?
 • Wilt u de band met potentiële financiers versterken?
 • Zoekt u naar andere inkomstenbronnen?
 • Vraagt u zich af ‘leidinggeven: hoe doe ik dat?’

Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek: more@marionbeltman.nl / 06-38418770

Zie voor referenties de pagina Opdrachtgevers

Voorbeelden

Kunstuitleen Utrecht zocht een adviseur die helpt bij het schrijven van een businessplan voor  3-5 jaar als strategisch document voor besluitvorming.

Ook Digital Playground in Rotterdam wilde ondersteuning bij het opstellen van haar meerjarig plan 2021-2024.

KOP (Breda) had net als vele culturele organisaties te maken met sterk veranderende omstandigheden. Vanwege het wegvallen van subsidies zocht men naar meer effectiviteit en efficiëntie in de organisatie. Tijd dus voor een heroriëntatie! Na een gedegen SWOT-analyse vormde zich al snel het meerjaren activiteitenplan, het businessplan en communicatieplan.

Op basis van ruime ervaring met verschillende disciplines in de culturele sector begeleid ik ook uw instelling graag naar een toekomstgericht businessmodel, een breder verdienmodel, slagvaardige marketing en een actief netwerk.

“Marion Beltman is een gedreven adviseur en zorgvuldige onderzoeker, met veel aandacht voor elke stap in het onderzoeksproces. Zij heeft uitgebreide ervaring met het onderwerp Scholing en die ervaring is terug te vinden in haar gedegen aanpak van onderzoek over dit onderwerp.”

“Met de adviespunten kunnen we zeker wat!”

“Iedereen geeft aan dat ze vinden dat jullie nauwgezet en goed te werk zijn gegaan. Hartelijk dank voor jullie inzet. Ik ben heel blij met hoe jullie de commissie invulling hebben gegeven.”