Organisatieadviseur Kunst en Cultuur | advies, strategie en management development

Gedreven door mijn missie om kunstenaars, creatieven en culturele instellingen elke dag een stukje slagvaardiger te maken, help ik hen met het realiseren van een waardevolle strategie, gerichte marketing, samenhangende businessplannen en zinvolle subsidie- en sponsoraanvragen. Als organisatieadviseur Kunst en Cultuur begeleid ik organisaties bij de aanpak van deze vraagstukken vanuit mijn ruime ervaring in zowel de kunst- en cultuursector als in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Mijn inspiratie vind ik in de kunst- en cultuursector en daarom is het voor mij belangrijk dat de sector bloeit. Mensen die in deze sector werkzaam zijn worden gedreven door passie, creativiteit, authenticiteit en engagement en dat spreekt me bijzonder aan en dat wil ik uitdragen. Ook aan het bedrijfsleven.

marion-beltman

foto: Hans Roggen

Het bedrijfsleven staat voor de uitdaging innovatiever te worden en kan daarbij de kunstsector goed gebruiken om onderscheidende producten of diensten te ontwikkelen. Als ‘makelaar’ en organisatieadviseur kunst en cultuur breng ik beide partijen bij elkaar en begeleid hen in dit proces.

Kunstmanagement

Mijn drijfveer blijft om het allerbeste uit kunstenaars en kunstinstellingen te halen. Vaak is het een kwestie van ideeën en plannen ordenen en structuur aanbrengen aan de hand van slimme modellen zodat de kunstenaar, het bureau of de instelling weer focus krijgt.

De combinatie van een kunstopleiding en een master bestuurskunde, maakt dat ik de taal van beide werelden spreek en zakelijkheid breng in de culturele wereld en innovatie in het bedrijfsleven.

Ruim dertien jaar bekleedde ik beleids- en leidinggevende functies op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en sindsdien werk ik als zelfstandig adviseur. Leiderschapsvragen, strategieformulering, kennisoverdracht en kunst & design versterken elkaar binnen mijn aanbod.

Klanten beschrijven me als enthousiast, motiverend en ter zake kundig.
Ik ben een kwartiermaker, een netwerker en organisatorisch sterk.

Motto:
‘Laten we de kunst in het leven brengen en het leven in de kunst’
Martin Riebeek