Podium RASA Utrecht (2016-2017) – Directeur a.i. en adviseur

 

Rasa kampte met een opeenstapeling van uitdagingen; de gemeentelijke subsidie verviel, het draagvlak voor het podium was tanende, het kostbare geluids-, en beeldarchief diende elders ondergebracht te worden, alsmede de afbouw van de organisatie en de personele afwikkeling.

Ik verzorgde als interim- directeur de liquidatie van de stichting, oplevering van een leeg pand aan de gemeente en overdracht van het digitale, papieren en audio-archief aan relevante duurzame partijen en een mobiliteitstraject voor de medewerkers.