Kunstuitleen Utrecht (2019) – Adviseur & ontwikkelaar toekomstbestendig businessplan

 

Het bestuur en het managementteam van Stichting Kunstuitleen Utrecht verzocht mij een duurzaam businessplan te ontwikkelen. Dit plan vormt het strategisch document voor besluitvorming. Zaken die speelden: teruglopende ledenaantallen, verkoop versus verhuur, uitleen aan particulieren en bedrijven, tarieven, optimale inzet collectie (uitbreiding of afstoten), identiteit en marketing, alsmede een meerjarige begroting en huisvesting.