De Witte Kerk Heiloo (NH) (2019) – Kwartiermaker, toekomstbestendig businessplan, marketingplan

 

De ambitie van de Witte kerk is dat zij de centrale plek in Heiloo en omgeving vormt in cultureel, historisch, maatschappelijk en religieus opzicht en dat de kerk toegankelijker wordt voor de inwoners van Heiloo en andere belangstellenden.

Om de Witte Kerk klaar te maken voor de toekomst verzocht het bestuur mij als kwartiermaker te inventariseren en uit te werken wat nodig is om de Witte Kerk de gewenste positie te geven.

Op basis van breed onderzoek, een benchmark en een SWOT-analyse, schreef ik een toekomstbestendig businessplan met speciale aandacht voor jongeren, en een marketingplan voor de Witte Kerk.