Inhoud

Heb je ook met hard werken een bedrijf opgezet dat goed loopt en heb je verzuimd te investeren in
jezelf?
Vraag je je af of je voldoende inspeelt op de veranderingen in de wereld en of je daar nog wel de juiste afstemming mee hebt?
Zoek je naar opportunities om een duurzaam businessmodel op te baseren
in deze tijd van voortdurende transformatie?
Je klanten vinden de omslag naar digitalisering ook ingewikkeld en hoe bepaal je dan je prijs?
Is je creatieve meerwaarde nog voldoende in de huidige markt te zetten?
De markt is in beweging en hoe blijf je dan adequaat aangehaakt op die digitalisering?
Of kies je uiteindelijk radicaal voor je zingeving en voor de originele vraagstelling van de klant en betekent dat dat je terugkeert naar de basis?

Op basis van een analyse van je product of dienst en het doorlichten van de mogelijke markten, kan je zelf je kansen vaststellen voor de nabije toekomst. Dat klinkt allemaal tamelijk eenvoudig, maar er zijn ook tips en handige werkwijzes. Bijvoorbeeld een SWOT analyse.

De sterkte-zwakteanalyse (SWOT) is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de maatschappij
de kansen en bedreigingen analyseert. Op basis van de uitkomsten bepaal je de bedrijfsstrategie voor de
middellange termijn.

Resultaat
Adequaat beeld van interne sterktes en zwaktes en externe kansen en bedreigingen
Aan het eind van de dag een lijst met nieuwe klanten ontwikkeld die systematisch en in samenhang tot stand is gekomen.
Strategie voor de toekomst die verder gaat dan een opsomming van de huidige stand van zaken.
Geen ad hoc acties meer, maar welbewust en vol zelfvertrouwen aan de slag.

Verzorgd o.a. voor de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers
Deze workshop kost €100,- ex BTW per persoon.
Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen, dan kan een collega kosteloos je plaats benutten. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de workshop worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht.