Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, Amsterdam (2008-2010) – Zakelijk leider & afbouw organisatie

 

Het Scholingsfonds betrok mij als zakelijk leider en om de afbouw van de organisatie te realiseren. Bezuinigingen op rijksniveau betekenden het einde van dit fonds.

Gezien het aflopende budget betekende dit scherpe toetsing van subsidieaanvragen, een faire verdeling van de resterende gelden en de financiële verantwoording naar het Ministerie OCW. De liquidatie van het fonds hield eveneens in de organisatie van het afscheidssymposium en projectleiding & eindredactie van het boek ‘Tussen Kennis en Kunst’.