Onderzoek ‘Wat is er nodig aan menskracht, competenties en faciliteiten om toekomstige taken in verband met de nieuwbouw van het hoofdkantoor uit te kunnen oefenen’?

Doelstelling

Beleidsmatige advisering Rabobank Nederland kunstcollectie ten aanzien van Rabogroep collecties en afdelingsopbouw.

Resultaat

De conclusies van mijn onderzoek boden het hoofd van de afdeling Kunstzaken argumenten voor beslissingen die betrekkingen hebben op structuur, strategie, marketing en planvorming voor de afdeling. Er is meer aandacht ontstaan voor de frontoffice en voor  interne en externe communicatie.

Tevens is er een beeld ontwikkeld van de sterkten en zwakten van de afdeling Kunstzaken. En heeft men de stakeholders van de afdeling beter in vizier. Ik heb ook een uitgebreid marketingplan voor de afdeling geschreven.