De missie en visie, alsmede de kernkwaliteiten en ambities van Visual Heroes scherp stellen.

Naast het deel missie en visie, is er ook behoefte om de drive van beide partners individueel onder de loep te nemen.

Uitgangspunt

Er zijn plannen tot nadere samenwerking met een ander bureau Daartoe achten de bureaueigenaren het essentieel dat de missie-visie van Visual Heroes op orde is, om vandaar uit de koers van het bureau beter te kunnen sturen.

Resultaat

Duidelijk zicht op de kernwaarden, op de kansen voor het bureau en een beslissing over al-dan-niet fuseren.

Nieuwe werkplek in de stad gevonden

Lijst van relevante acties in de randvoorwaardelijke sfeer voor het bureau