Contactpersoon voor de aanvragers subsidie voor scholing

Beoordelen scholingsjaarplannen instellingen

Draagvlak creëren voor voortbestaan Scholingsfonds onder instellingen

Rondetafelgesprekken georganiseerd

Afbouw van het Scholingsfonds in overleg met Ministerie OCW, Kamer van Koophandel, notariskantoor en diverse archieven.

Resultaat

Beoordeling en financiële afhandeling scholingstrajecten, voorbereiding en afhandeling actiepunten bestuursvergaderingen.

Liquidatie van fonds verzorgd, inclusief plan van verdeling en nazorg.

Archief Scholingsfonds ondergebracht ten behoeve van Belastingdienst.

Projectleiding en eindredactie boek ‘Tussen Kennis en Kunst’ nalatenschap Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur. Organisatie afscheidssymposium.