Schrijven Subsidieaanvraag Internationale Cultuureducatie

De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert wilde het project Internationale cultuureducatie vormgeven. De gemeente Amsterdam bood de mogelijkheid om de lessen Beeldende en Musische vorming te ondersteunen met een subsidie.

De CSB verzocht mij om een subsidieaanvraag te schrijven zodat leerlingen met getalenteerde kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond in contact kwamen, waardoor de leerlingen enerzijds hun culturele bagage en historisch referentiekader vergroten en anderzijds nieuwe impulsen kregen op het vlak van persoonlijke effectiviteit.