Rabobank Nederland afdeling Kunstzaken (2007-2008) – Adviseur strategie, marketing & planvorming inzake nieuwbouw

 

De afdeling Kunstzaken betrok mij als adviseur strategie, marketing & planvorming inzake nieuwbouw. Ik verrichte onderzoek naar wat er nodig was aan menskracht, competenties & faciliteiten om toekomstige taken uit te kunnen oefenen. De conclusies van mijn onderzoek boden het hoofd van de afdeling Kunstzaken argumenten voor beslissingen over structuur, strategie, marketing en planvorming voor de nieuwbouw in Utrecht.