Deze organisatie biedt kunstzinnige dagbesteding via Atelier Herenplaats en Theater Maatwerk en is daarin zo’n 25 jaar toonaangevend. Nu de bekostiging van de zorg per 2015 naar de gemeentes gaat, ben ik gevraagd om een kostendekkende businesscase op te stellen die bestendig is voor de toekomst. Ook werkte ik aan een bedrijfsmatige visie bij de medewerkers en cliënten van Herenplaats en Maatwerk.

Lees het artikel in MMNieuws, #1 van 2014

Presentatie van het resultaat op inspiratiecongres van Special Arts. http://www.specialarts.nl/335089/projects/special-arts-inspiratie-en-netwerkbijeenkomst-2014.html