Hotzo-Marion-kopieOprichter en voorzitter vereniging van zelfstandig ondernemers in Utrecht Zuid

Leiding geven aan vrijwilligers, verzorgen projectmanagement en fondsenwerving. Daarnaast onderhouden van relaties met gemeente, woningbouwcorporaties, wijkinitiatieven, leden en middenstand

Doel van de vereniging is om onderlinge collegialiteit, netwerkvorming en kennisdeling in de wijk te bevorderen. Daarnaast wil HOTZO een impuls geven aan het genereren van meer business en daardoor een levendiger en bloeiende wijkeconomie.