Beoordelen van subsidieaanvragen uit het middensegment van culturele organisaties (2012-2014 en 2015-2016).
Organiseren van een scholingsdag over cultureel ondernemerschap.
Tussentijdse evaluatie