Digital Playground Rotterdam (2019) – Adviseur Cultuurplan 2021-2024

 

In het kader van het Cultuurplan 2021-2024 wilde Digital Playground tegemoet komen aan de reactie van de RRKC op voorgaande aanvragen.
Digital Playground had behoefte aan een adviseur die het team en de directeur scherp zou houden en een relevant traject met deadlines ontwikkelde en de urgentie van dit traject voelbaar zou maken.

Ik werkte met het team aan een SWOT-analyse, een heldere strategie, lange termijndoelen en een meerjarig activiteitenplan voor 2021-2024, waarin gereflecteerd werd op de 3 I’s van de gemeente Rotterdam.

Tot groot plezier werd de aanvraag gehonoreerd.