Doelstelling

Een digitale enquete onder aanbieders van scholing, leidend tot een adviesrapport. Ik beschreef de ideale omvang, inhoud, prijs, aanbieders, niveau, leeftijdscategorie, accenten en frequentie van scholing.

Resultaat

Dit onderzoek gaf input voor het scholingsaanbod, inzage in de lacunes van andere marktpartijen en materiaal om de marktpositie van de opdrachtgever te verbeteren.

Bijkomend effect was dat ik vervolgens werd ingehuurd voor begeleiding van een groep creatieven bij een innovatietraject bij ASR-verzekeringen

Tevens werk ik bij deze opdrachtgever als coach van cultureel ondernemers bij loopbaanvraagstukken en als trainer.