BrabantStad Cultuur (2020) – Lid Adviescommissie Cultuurplan 2021-2024

 

De provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg hebben voor de professionele kunsten in 2021-2024 op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen ontwikkeld met één aanvraagprocedure en één integrale beoordeling: de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021-2024 BrabantStad.

Als commissielid adviseerde ik over alle kunstdisciplines en richtte me daarnaast op culturele diversiteit, bedrijfsvoering, programmering, marketing, educatie, participatie, publiekswerking, talentontwikkeling, internationalisering en fair pay.