• Wilt u dat de organisatie ondernemender wordt en minder afhankelijk van subsidies?
  • Heeft u te maken met het lastige proces van innoveren of bijsturen van de organisatie?
  • Wilt u meer met marketing doen?
  • Zoekt u aansluiting bij het bedrijfsleven, maar heeft u nog geen idee hoe?
  • Wilt u een slag maken in de professionalisering van uw instelling?
  • Wilt u de band met potentiële financiers versterken?
  • Zoekt u naar andere inkomstenbronnen?
  • Vraagt u zich af ‘leidinggeven: hoe doe ik dat?’

Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek: more@marionbeltman.nl / 06-38418770

Zie voor referenties de pagina Opdrachtgevers

KOP (Breda) heeft net als vele culturele organisaties te maken met sterk veranderende omstandigheden. Vanwege het wegvallen van subsidies zoekt men naar meer effectiviteit en efficiëntie in de organisatie. Tijd dus voor een heroriëntatie! Na een gedegen SWOT-analyse vormde zich al snel het meerjaren activiteitenplan, het businessplan en communicatieplan.

Op basis van ruime ervaring met verschillende disciplines in de culturele sector begeleid ik ook uw instelling graag naar een toekomstgericht businessmodel, een breder verdienmodel, slagvaardige marketing en een actief netwerk.

“Marion Beltman is een gedreven adviseur en zorgvuldige onderzoeker, met veel aandacht voor elke stap in het onderzoeksproces. Zij heeft uitgebreide ervaring met het onderwerp Scholing en die ervaring is terug te vinden in haar gedegen aanpak van onderzoek over dit onderwerp.”

JH

“Met de adviespunten kunnen we zeker wat!”

KdM

“Iedereen geeft aan dat ze vinden dat jullie nauwgezet en goed te werk zijn gegaan. Hartelijk dank voor jullie inzet. Ik ben heel blij met hoe jullie de commissie invulling hebben gegeven.”

Directeur Theater Instituut Nederland